• Dalyko dėstytojas: lekt. Vaida Tretjakova, lekt. dr. Deimantė Šėporaitytė
  Dalyko lygis: 
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Vaida Tretjakova, lekt. dr. Deimantė Šėporaitytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m. Atnaujinimo data: