MF
 • Dalyko dėstytojai: Dainė Janonienė
  Dalyko lygis:
  I pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Dainė Janonienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: Raimundas Venskaitis
  Dalyko lygis:
   I pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Raimundas Venskaitis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  Kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: Raimundas Venskaitis
  Dalyko lygis:
   I pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Raimundas Venskaitis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: Arvydas Laurinavičius
  Dalyko lygis:
   I pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Arvydas Laurinavičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  Kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: Tomas Poškus
  Dalyko lygis:
   I pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Tomas Poškus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  Kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: Ligita Jančiorienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Ligita Jančiorienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m.

 • Dalyko dėstytojai: doc. dr. Audra Blažienė, doc. dr. Vytautas Kasiulevičius, doc. dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, doc. dr. Mykolas Sučila, doc. dr. Jolita Zakarevičienė, doc. dr. Virginija Žilinskaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojai: Donatas Austys
  Dalyko lygis:
   I pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Donatas Austys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  Kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Jolanta Dadonienė, doc. Audronė Jakaitienė
  Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Ainė Ramonaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Augustina Jankauskienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: lekt. dr. Augustina Jankauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas:l ekt. dr. Alma Molytė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: lekt. dr. Alma Molytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas:dr. Violeta Ožeraitienė
  Dalyko lygis:
  Semestras:rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: dr. Violeta Ožeraitienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012-07-12 Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Prof. V.Šapoka, doc. V.Kasiulevičius, lekt. A.Marcijonienė, lekt. V.Dženkevičiūtė, asist. L.Vaitkevičiūtė, prof. L.Griškevičius, lekt. V.Pečeliūnas, lekt. L.Vencevičienė, asist. K.Simanauskas
  Dalyko lygis:
  vientisosios studijos Semestras:rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. Virginijus Šapoka
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012-05-23 Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius, prof . dr. Jūratė Šipylaitė, prof. dr. Saulius Vosylius, doc. dr. Audrius Andrijauskas, lekt. dr. Eglė Kontrimavičiūtė, lekt. dr. Darius Činčikas, asist. Saulė Švedienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius, prof . dr. Jūratė Šipylaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius, prof. dr. Jūratė Šipylaitė, prof. dr. Saulius Vosylius, doc. dr. Audrius Andrijauskas, doc. dr. Alis Baublys, lekt. dr. Mindaugas Šerpytis, asist. dr. Andrius Klimašauskas, asist. Robertas Badaras
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius, prof . dr. Jūratė Šipylaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Ligita Aučynienė, Ieva Eglė Jamontaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Ligita Aučynienė, Ieva Eglė Jamontaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojai: doc. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Eligijus Poškus, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Gintaras Simutis, prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, doc. dr. Paulius Žeromskas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, doc. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Gintaras Simutis, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Paulius Žeromskas, lekt. dr. Vytautas Lipnickas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojai:
  prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, doc. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Gintaras Simutis, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Paulius Žeromskas, doc. dr. Eligijus Poškus
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, doc. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Gintaras Simutis, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Paulius Žeromskas, lekt. dr. Vytautas Lipnickas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Algirdas Utkus
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. dr. (HP) Algirdas Utkus, A. Lionikienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  prof. Gintautas Brimas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. Gintautas Brimas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Kęstutis Žagminas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Kęstutis Žagminas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2005 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Kęstutis Žagminas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Kęstutis Žagminas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2006 m. Atnaujinimo data:
 • logo

  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Dalia Triponienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Dalia Triponienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  prof. habil. dr. Ričardas Janilionis, doc. dr. Vygantas Gruslys
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. habil. dr. Ričardas Janilionis, doc. dr. Vygantas Gruslys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Jūratė Kasnauskienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Jūratė Kasnauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Jūratė Kasnauskienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Jūratė Kasnauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojai: doc. dr. Vygandas Rutkūnas, asist. Vytenis Almonaitis
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Vygandas Rutkūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojai: prof. dr. Virginija Grabauskienė, asist. Tomas Baltrūnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, asist. Darius Palionis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojai: prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, doc. dr. Jūratė Dementavičienė, lekt. dr. Simona Rūta Letautienė, asist. Darius Palionis, doc. dr. Nomeda Rima Valevičienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.
 • Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Algirdas Venalis, prof. dr. (HP) Vidmantas Alekna
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. habil. dr. Algirdas Venalis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Algirdas Utkus
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Algirdas Utkus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Manvilius Kocius
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Manvilius Kocius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
  Dalyko dėstytojas:
  prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius, doc. dr. Arūnas Želvys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Vytautas Usonis, doc. dr. Irena Narkevičiūtė, dr. Odilija Rudzevičienė, Inga Ivaškevičienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Vytautas Usonis, doc. dr. Irena Narkevičiūtė, dr. Odilija Rudzevičienė, Inga Ivaškevičienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Modernios dėstytojų, dirbančių Lietuvos universitetuose internatūros programose, kvalifikacijos tobulinimosi sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektas“. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0152-02.
  Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Algimantas Raugalė, lekt. dr. Ramunė Vankevičienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Algimantas Raugalė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Eglė Benušienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Eglė Benušienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Eglė Benušienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Eglė Benušienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data: