logo
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Rūta Montvilienė
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
   lekt. Rūta Montvilienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Rūta Montvilienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Rūta Montvilienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Rūta Montvilienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Rūta Montvilienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis: Semestras:
  rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.
 • Dalyko dėstytojas: Julija Korostenskaja
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Julija Korostenskaja
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Rūta Montvilienė
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
   lekt. Rūta Montvilienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Lina Inčiuraitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Lina Inčiuraitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Lina Inčiuraitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Lina Inčiuraitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: asist. Miglė Ginaitytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  asist. Miglė Ginaitytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vida Jonaitienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario

  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: 
  lekt. Vida Jonaitienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojai: lekt. Birutė Grobovienė, lekt. Albina Trečiokaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  lekt. Birutė Grobovienė, lekt. Albina Trečiokaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Alfonso Rascon
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Alfonso Rascon
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vida Jonaitienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens

  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Vida Jonaitienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 .

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės kūrimas Vilniaus universitete”. Modulis: Kalbiniai ir metodiniai paskaitų anglų kalba rengimo aspektai. Paraiškos reg. nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098.
  Dalyko dėstytojai:
  doc. dr. Aušra Janulienė, doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  Semestras:
  pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  doc. dr. Aušra Janulienė, doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m.
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis: Semestras:
  rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinta: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m.
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis: 
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svetlana Kosova
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svetlana Kosova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: dr. Anastasija Belovodskaja
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
   dr. Anastasija Belovodskaja

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
  SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.

  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Aušra Janulienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  doc. dr. Aušra Janulienė, Apolina Sarpalienė, lekt. Vita Bitinaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2006 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
  Naudojimo pagrindas:
  licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Roma Kriaučiūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.