TF
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Indrė Žvaigždinienė
  Dalyko lygis: Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Indrė Žvaigždinienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: asist. J. Jonis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  asist. J. Jonis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Jurgita Paužaitė Kulvinskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Jurgita Paužaitė Kulvinskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: dr. Indrė Žvaigždinienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Indrė Žvaigždinienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gintaras Goda
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Gintaras Goda
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. habil. dr. Gintaras Švedas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. habil. dr. Gintaras Švedas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
 • Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Tomas Davulis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Tomas Davulis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
 • Dalyko dėstytojas: asist. Giedrė Dabulskytė 
  Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Giedrė Dabulskytėė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas:
  doc dr. Daiva Petrylaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc dr. Daiva Petrylaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas:
  dr. Tomas Davulis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Tomas Davulis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Tomas Davulis
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Tomas Davulis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2003 m. Atnaujinimo data:
  Naudojimo pagrindas:
  RS-654 (2003-12-08)
 • Dalyko dėstytojas: dr. Agnė Veršelytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Agnė Veršelytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Skirgailė Žalimienė 
  Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Skirgailė Žalimienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipasstudijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Gintarė Makauskaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Gintarė Makauskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. Egidijus Kūris
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Egidijus Kūris
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas:
  doc dr. Daiva Petrylaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc dr. Daiva Petrylaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Š. Keserauskas, lekt. M. Juonys
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Š. Keserauskas, lekt. M. Juonys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vaidotas Vaičaitis
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vaidotas Vaičaitis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. Egidijus Šileikis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Egidijus Šileikis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: Augustinas Normantas
  Dalyko
  lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Augustinas Normantas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Vaidotas Vaičaitis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Vaidotas Vaičaitis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.
 • Dalyko dėstytojas: dr. Haroldas Šinkūnas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Haroldas Šinkūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Haroldas Šinkūnas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Haroldas Šinkūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: dr. Haroldas Šinkūnas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Haroldas Šinkūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė, lekt. dr. Eglė Zemlytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė, lekt. dr. Eglė Zemlytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Vida Petrylaitė
  Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Vida Petrylaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Gintarė Makauskaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Gintarė Makauskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. (HP) Jevgenij Machovenko, lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. (HP) Jevgenij Machovenko
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lina Griškevič

  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Lina Griškevič
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė

  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Vaidotas Vaičaitis
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Vaidotas Vaičaitis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Indrė Žvaigždinienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Indrė Žvaigždinienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Egidijus Kūris
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Egidijus Kūris
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: