mf
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Linas Bukauskas, Vilius Okockis, Rytis Malakauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Linas Bukauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.
  Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Tomas Plankis
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Tomas Plankis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas e. kursas

  Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Būtėnas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Linas Būtėnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: 

  Savarankiškas prisijungimas
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vaida Čeikutė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaida Čeikutė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vaida Čeikutė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaida Čeikutė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Linas Bukauskas, lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Linas Bukauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.
  Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujintas: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė, lekt. dr. Linas Bukauskas, lekt. Linas Būtėnas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Irus Grinis
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Irus Grinis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.

  Svečio prieiga
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gediminas Murauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr.
  Gediminas Murauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Linas Bukauskas
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Linas Bukauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gediminas Murauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr.
  Gediminas Murauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gediminas Murauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr.
  Gediminas Murauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė, lekt. dr. Linas Bukauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė, lekt. dr. Linas Bukauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.
  Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.
  Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Giedrius Blažys
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Giedrius Blažys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vaidotas Zemlys
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaidotas Zemlys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Arvydas Kregždė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Arvydas Kregždė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Tomas Plankis
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Tomas Plankis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svajūnas Sajavičius, lekt. Laura Savičienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Laura Savičienė, lekt. Svajūnas Sajavičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Irus Grinis
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Irus Grinis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

  Svečio prieiga
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. 

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Valdas Rapševičius 
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Valdas Rapševičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.studijų medžiaga, studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Mitašiūnas, Aurelija Orlova
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Antanas Mitašiūnas, Aurelija Orlova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Eduardas Kutka
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Eduardas Kutka
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Eduardas Kutka
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Eduardas Kutka
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m.


 • Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Būtėnas

  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Linas Būtėnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vaidotas Zemlys
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaidotas Zemlys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

  Savarankiškas prisijungimas
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rimantas Vaicekauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rimantas Vaicekauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rimantas Vaicekauskas
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rimantas Vaicekauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
  Atnaujinimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Ingrida Šimonytė 
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Ingrida Šimonytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 
  Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Giedrius Blažys
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Giedrius Blažys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: dr. Dmitrij Celov
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dmitrij Celov
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: dr. Dmitrij Celov
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dmitrij Celov
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Būtėnas
  Dalyko lygis: Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Linas Būtėnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

  Savarankiškas prisijungimas
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Vaidotas Zemlys
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaidotas Zemlys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

  Savarankiškas prisijungimas
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė, lekt. dr. Linas Bukauskas, lekt. Linas Būtėnas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Svajūnas Sajavičius
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Svajūnas Sajavičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2010 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Brilingaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. 
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gediminas Murauskas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gediminas Murauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Mitašiūnas, Rytis Malakauskas, Karolis Strumskis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Rytis Malakauskas, Karolis Strumskis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2014 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Valdas Rapševičius 
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Valdas Rapševičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.studijų medžiaga, studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.