Istorijos Fakultetas
 • Dalyko dėstytojas: dr. L. Skurvydaitė, doc. dr. Stanislovas Parneckis, lekt. dr. Agnė Railaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Dalia Vitkauskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
   e. studijų medžiaga
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2014 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. R. Petrauskas, doc. dr. E. Saviščevas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. R. Petrauskas, doc. dr. E. Saviščevas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. I. Vaišvilaitė, doc. dr. E. Raila, lekt. dr. L. Skurvydaitė, asist. D. Vitkauskaitė, asist. A. Gieda
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Dalia Vitkauskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. studijų medžiaga
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Larisa Lempertienė
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Larisa Lempertienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Liudas Jovaiša
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Liudas Jovaiša
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Jurgita Verbickienė
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: 
  doc. dr. Jurgita Verbickienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kurimas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m. Atnaujinimo data:


 • logotipas

  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „I pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-037


  Dalyko dėstytojas:
  lekt.dr. Loreta Skurvydaitė, asist. Dalia Vitkauskaitė
  Dalyko lygis:1/1 Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Loreta Skurvydaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rūta Šermukšnytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Tamulynas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Linas Tamulynas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Kristina Burinskaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Tamulynas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Linas Tamulynas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: