gmf
 • Dalyko dėstytojas: dr. Irutė Girkontaitė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Irutė Girkontaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aurelijus Zimkus
  Dalyko lygis:
   antroji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Aurelijus Zimkus
  E. mokymosi ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.Atnaujinimo data

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Jurgis Vidmantas Kadziauskas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Jurgis Vidmantas Kadziauskas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: dr. Daiva Dabkevičienė, Kastytis Beitas.
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Daiva Dabkevičienė, Kastytis Beitas.
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
  Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Darijus Veteikis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Darijus Veteikis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. JurgaTurčinavičienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Jurga Turčinavičienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:


 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Sofija Sasnauskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Sofija Sasnauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  Rokas Buišas, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  Rokas Buišas, Romualdas Šatinskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: dr. Elena Bakienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Elena Bakienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Rokas Buišas, Aidas Alaburda
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Rokas Buišas, Aidas Alaburda
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis, dr. Vitalijus Karabanovas, J. Valančiūnaitė, J. Venius, V. Poderys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Aidas Alaburda
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Aidas Alaburda

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kastytis Beitas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Kastytis Beitas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m.Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Rokas Buišas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Rokas Buišas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  prof. dr. (HP) Jurgis Vidmantas Kadziauskas, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Jurgis Vidmantas Kadziauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kastytis Beitas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Kastytis Beitas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Sofija Sasnauskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Sofija Sasnauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: doc. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis, dr. Daiva Dabkevičienė.
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis, dr. Daiva Dabkevičienė.
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Sigitas Juzėnas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Sigitas Juzėnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Juozas Raugalas
  Dalyko lygis: Semestras:
  pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Juozas Raugalas

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Rimantas Rakauskas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. habil. dr. Rimantas Rakauskas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-430/BPD-199/ParS-12500-602).
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Arvydas Markuckas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  doc. dr. Arvydas Markuckas, dr. Danutė Labeikytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Ramunė Grikšienė, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
  Dalyko lygis:Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Ramunė Grikšienė, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai: doc. dr. Saulius Bagdonas, prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis, doc. dr. Saulius Bagdonas, J. Venius, V. Poderys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Rasa Aukštikalnienė
  Dalyko
  lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Rasa Aukštikalnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Izolda Pašakinskienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Izolda Pašakinskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas:
  dr. Vaida Šeputienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Vaida Šeputienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Aidas Alaburda
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Aidas Alaburda

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  dr. Alvydas Šoliūnas, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Alvydas Šoliūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konpektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aleksandras Pleskačiauskas 
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aleksandras Pleskačiauskas 
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  doc. dr. Vidmantas Sakalauskas, lekt. dr. Vilma Kisnierienė, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  doc. dr. Vidmantas Sakalauskas, lekt. dr. Vilma Kisnierienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas:
  dr. (HP) Sonata Jarmalaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. (HP) Sonata Jarmalaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-430/BPD-199/ParS-12500-602).
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė, Aušra Sasnauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2008 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojai: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė, Aušra Sasnauskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Daiva Baltriukienė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Daiva Baltriukienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas: BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  prof. dr. (HP) Giedrė Virgilija Streckytė, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Giedrė Virgilija Streckytė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojai: doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.

  Dalyko dėstytojai:
  dr. Nomeda Kuisienė, prof. dr. (HP) Donaldas Jonas Čitavičius
  Dalyko lygis: Semestras:
  pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  dr. Nomeda Kuisienė, prof. dr. (HP) Donaldas Jonas Čitavičius
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Eglė Lastauskienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Eglė Lastauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Daumantas Matulis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Daumantas matulis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2014 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: doc. dr. (HP) Edita Sužiedelienė.
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. (HP) Edita Sužiedelienė.
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. Edita Sužiedėlienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Edita Sužiedėlienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. Edita Sužiedelienė, doc. dr. Arvydas Markuckas, dr. Marius Strioga, prof. dr. Vilmantė Borutaitė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Edita Sužiedelienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Rokas Buišas
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Rokas Buišas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.

 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Saudargienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Saudargienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

  Svečio prieiga
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Saudargienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Saudargienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

  Svečio prieiga
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  doc. dr. Aidas Alaburda, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Aidas Alaburda
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  doc. dr. Gytis Svirskis, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Gytis Svirskis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-430/BPD-199/ParS-12500-602).
  Dalyko dėstytojas:
  prof. dr. (HP) Virginijus Šikšnys
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Virginijus Šikšnys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2008 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Ramunė Grikšienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. dr. Ramunė Grikšienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  Ramunė Grikšienė, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
  prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Ramunė Grikšienė, Inga Griškova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Saulius Serva
  Dalyko lygis: antroji Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Saulius Serva
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
  Dalyko dėstytojai:
  Kastytis Dapšys, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Kastytis Dapšys
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2007 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Eglė Lastauskienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Eglė Lastauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gytis Svirskis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Gytis Svirskis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:
 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
  Dalyko dėstytojas: prof. dr. Vida Kirvelienė, dr. Daiva Baltriukienė, dr. Daiva Dabkevičienė, dr. Marija Ger, dr. Violeta Jonušienė, dr. Kęstutis Sužiedėlis, Aušra Sasnauskienė.
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. dr. Vida Kirvelienė, dr. Daiva Baltriukienė, dr. Daiva Dabkevičienė, dr. Marija Ger, dr. Violeta Jonušienė, dr. Kęstutis Sužiedėlis, Aušra Sasnauskienė.
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Bevainis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  lekt. Linas Bevainis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Elena Bakienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Elena Bakienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
  kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: Laura Mačiukaitė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  Laura Mačiukaitė

  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Andrius Petrašiūnas
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Andrius Petrašiūnas
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data: