flf
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Regina Kliukienė
  Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Regina Kliukienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
  Dalyko lygis: II pakopa  Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
  Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: pirmoji Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: prof. dr. Ligija Kaminskienė
  Dalyko lygis: pirmoji Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Ligija Kaminskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data:

 • Kuriamas
  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Jurgis Pakerys
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Jurgis Pakerys

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: antroji Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vaiva Žeimantienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Vaiva Žeimantienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Nijolė Linkevičienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  E. Zaikauskas

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2004 m. Atnaujinimo data:
  Naudojimo pagrindas: AS 380000-1828 (2004-12-14)

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: pirmoji Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: dr. Loreta Vaicekauskienė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. Loreta Vaicekauskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
  Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: as. Svetlana Markova
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  as. Svetlana Markova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: as. Svetlana Markova
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  as. Svetlana Markova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: as. Svetlana Markova
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  as. Svetlana Markova
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2013 m. Atnaujinimo data:

 • logo
  Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
  SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.

  Dalyko dėstytojas:
  doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė, Gertrūda Naktinienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2004 m. Atnaujinimo data:
  Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Erika Sausverde
  Dalyko lygis: Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Erika Sausverde

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr.Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras:
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: asist. Rasa Kičaitė - Petraitienė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens / pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  asist. Rasa Kičaitė - Petraitienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.

 • Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Liucija Černiuvienė 
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Liucija Černiuvienė 
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: as. Skaistė Volungevičienė
  Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  as. Skaistė Volungevičienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:
  Savarankiškas prisijungimas
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
  Dalyko lygis: Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė

  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.