chf
 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rimantas Raudonis
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rimantas Raudonis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. Aldona Beganskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. Aldona Beganskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rimantas Raudonis
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  doc. dr. Rimantas Raudonis
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. Aldona Beganskienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. Aldona Beganskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Aldona Beganskienė
  Dalyko lygis:
  pirmoji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  dr. (HP) Aldona Beganskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. Aldona Beganskienė
  Dalyko lygis:
  antroji pakopa Semestras: rudens
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
  prof. Aldona Beganskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
  2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.

 • Dalyko dėstytojas: prof. Aldona Beganskienė
  Dalyko lygis:
   pirmoji pakopa Semestras: pavasario
  E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
   prof. Aldona Beganskienė
  E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
  E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 
  2013 m.