Planets VU ESEC

 

VU VMA vadovai

Atsinaujinusios virtualios mokymosi aplikos vadovas

 

VU VMA Įvertinimų knygelė

ĮVERTINIMŲ KNYGELĖS pildymo instrukcija skirta dėstytojams suvesti Vilniaus universitete studijuojančių užsienio studentų įvertinimus VU virtualioje mokymosi aplinkoje.
 
 

VU VMA e. išteklių valdymas

VU virtualios mokymosi aplinkos e. išteklių valdymas vykdomas svetainėje ELEKTRONINIŲ IŠTEKLIŲ UŽSAKYMO FORMOS. Užsakymas atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas.

  • Naujų e. išteklių kūrimas ar jau esančių atnaujinimas vykdomas kai e. ištekliaus autorius / dėstytojas pateikia e. ištekliaus sukūrimo ar atnaujinimo formos užsakymą.
  •  
  • Besimokančiųjų priskyrimas ir pašalinimas vykdomas kai e. ištekliaus dėstytojas pateikia užsakymą su studentų sąrašu (fakultetas, studijų programa, studijų pakopa, studijų forma, kursas, grupė ARBA studento vardas, pavardė, studento pažymėjimo numeris, VU el. paštas). Jei studentas neturi VU el. pašto adreso, nurodomas veikiantis studento el. pašto adresas.
  •  
  • Dėstytojų priskyrimas ir pašalinimas vykdomas kai e. ištekliaus autorius pateikia užsakymą ir nurodo dėstytojo vardą, pavardę ir veikiantį el. pašto adresą.
  •  
  • Elektroninių mokymo(si) išteklių kūrimo ir talpinimo VU VMA bei jų naudojimo administravimo tvarka, 2011 m. (PDF).

Kompiuterinio egzaminavimo užsakymas

Norint užsakyti, organizuoti kompiuterinį egzaminą reikia užpildyti ELEKTRONINIŲ IŠTEKLIŲ UŽSAKYMO FORMĄ arba kreiptis į dėstytojo fakultetą kuruojantį specialistą, e.paštu pateikti prašymą dėl kompiuterinio egzamino užsakymo. Pateikiant prašymą dėl kompiuterinio egzamino užsakymo turi būti nurodoma tokia informacija:

–  Dalyko pavadinimas.
–  Dalyko dėstytojas (egzaminuotojas, egzaminų komisija) – vardas, pavardė.
–  Informacija apie egzaminuojamus studentus (studentų skaičius, fakultetas, studijų programa, studijų pakopa, studijų forma, kursas, grupė) arba pateikiamas egzaminuojamų studentų sąrašas (studento vardas, pavardė, studento pažymėjimo numeris, VU el. paštas). Jei užsakomas egzaminas pagal VU sutartis, Europos Sąjungos edukacines bei mokslo programas (pvz., Erasmus Mundus) atvykusiems studijuoti asmenims, kvalifikacijos ir kt. kursų lankytojams – būtina pateikti veikiantį studento el. pašto adresą.
–  Pageidaujama egzamino data, laikas, trukmė, grupių paskirstymas.
–  Egzamino vieta (VU ITTC kompiuterių auditorijos, ESEC kompiuterių auditorija, kita).

VU VMA kuratoriai

VU virtualioje mokymosi aplinkoje e. išteklių valdymo bei kompiuterinio egzaminavimo užsakymo klausimais kreipkitės į dėstytojo fakultetą kuruojantį specialistą.

Egzaminavimo salės

VU ITTC bendro naudojimo kompiuterių salių užimtumą galite pasižiūrėti čia.