Planets VU ESEC
Gerbiami dėstytojai ir studentai,
Nuo 2018 /2019 mokslo metų, ankščiau naudotos virtualaus mokymo aplinkos https://vma.esec.vu.lt ir https://moodle.esec.vu.lt daugiau nebebus palaikomos ir tampa archyvais. Jas pakeitė vieninga sistema https://emokymai.vu.lt. Apie kursų perkėlimą į naująją sistemą dėstytojai bus informuoti asmeniškai.
Kviečiame aktyviai naudotis naująja VMA Moodle sistema.
 
 
VU virtuali mokymosi aplinka
 
Vilniaus universiteto virtuali mokymosi aplinka (VMA) – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta informacinė mokymosi sistema, naudojama studijų procese. VMA sudaro informacinės mokymosi turinio, mokymosi proceso valdymo sistemos, paramos studentams, grįžtamojo ryšio, mokymo(si) proceso dalyvių komunikacijos priemonės.

VU VMA studijų procese nauda:

−  Mokymo procese gali būti naudojami įvairūs mokymo ir mokymosi scenarijai, metodai.
−  Galimas vaizdus interaktyvios studijų medžiagos pateikimas išnaudojant daugialypės terpės, įvairių informacijos paieškos priemonių teikiamas galimybes.
−  Mokymo ir mokymosi proceso aktyvumo užtikrinimas.
−  Studijuojantysis gali pasirinkti jam patogų studijų laiką, vietą, trukmę.
−  Studijų procese naudojant VMA priemones galimas aktyvus bendradarbiavimas, konsultacijos tiek su dėstytoju, tiek su kitais studijuojančiaisiais.
−  Studijuojantysis  gali stebėti, kontroliuoti savo studijų rezultatų pasiekimo lygį.

VU VMA kompiuterinio egzaminavimo nauda:

–  Klausimų ir testų bazių kūrimo, nuolatinio atnaujinimo, naudojant standartinius virtualios mokymosi aplinkos (VMA) įrankius, galimybė.
–  Daugkartinis klausimų, užduočių, testų panaudojimas.
–  Daugialypės terpės – garso ir vaizdo priemonių – naudojimas vertinimo užduotyse, klausimuose.

Kompiuterinio egzaminavimo sistemos naudojimas tarpinių ir baigiamųjų studentų žinių ir gebėjimų tikrinimui didina vertinimo objektyvumą (suvienodinant reikalavimus, užkertant kelią nusirašinėjimui), palengvina ir pagreitina rezultatų tikrinimą, leidžia analizuoti vertinimo duomenis.